NIEUWS

Deelname aan kunstroute Tjeukemeer.

In het weekend van Hemelvaartsdag en de drie volgende dagen (eind mei) doet de HWP en Creatheek mee aan de kunstroute rond het Tjeukemeer. Op uitnodiging van de organisatie wordt op de Heide een lokatie ingericht met kunstobjecten en spullen die in de Hobbywerkplaats zijn gemaakt. Voor de bezoekers is er bovendien een mogelijkheid mee te werken aan “Each op kunst”. Hieronder is Carin bezig dit werk voor te bereiden.

Creatheek op markt Terherne (april 2019)

Op tweede paasdag hebben Carin, Harrie en Jan een stand bemand op de braderie annex kunstmarkt in Terherne. Deze markt werd gehouden ter gelegenheid van de opening van het watersportseizoen en is een klein zusje van Proef de Kunst die in het najaar wordt gehouden. De stand trok behoorlijk publiek en de drie konden veel mensen vertellen ver hetgeen bij ons in de Creatheek en Hobbywerkplaats gebeurt. Mogelijk levert e.e.a in de toekomst weer nieuwe leden op….

 

 

Etalage vd Leest als tentoonstellingsruimte: (febr 2019)

Dank zij de medewerking van Jan Altenburg, die de winkel van van der Leest nu in bezit heeft, mogen we een deel van de etalage van die winkel als tentoonstellingsruimte in te richten. Loop er eens en keer voorbij en bekijk de mooie beelden, schilderijen, houten meubelen en andere werkstukken en de producten van de breigroep.

Het is de bedoeling om, zolang er geen andere bestemming is voor de winkel, zo rond de zes weken de uitstalling te vernieuwen met andere procucten van de HWP en Creatheek.

 

Keramiek in de glazuur (februari 2019)

zoals gemeld staan er enkele experimenten met glazuur uit. Inmiddels zijn er twee ovens vol gebakken, nadat de eerder gemaakte werkstukken van glazuur waren voorzien. En de tweede ronde was al een stuk beter dan de eerste. Met name de voorbereiding vereist nogal wat preciezie voor wat betreft stof en vettigheid. We gaan door, steken hier en daar ons licht nog eens op en hopen het hele proces zo onder de knie te krijgen. Naast glazuren is ook het beschilderen van het object met acrylverf en het daarna aflakken ook een manier om je werkstuk te beschermen en verfraaien. (Meer foto’s volgen)

 

Workshop portrettekenen met Aafje Terlaak-Poot (februari 2019)

voor de iets gevorderde schilders van de Creatheek was op 23 februari de mogelijkheid deel te namen aan een workshop “portrettekenen”. Aafje Terlaak Poot van Joure heeft zich hierin bekwaamd en maakt zelf de mooiste portretten. Ze liet iets van haar eigen werk zien, maar ook enkele voorbeelden van gearriveerde kunstenaars, waarbij met name de contrasten van kleur en licht en donker werden benadrukt. Met die wetenschap mochten we zelf aan de slag, dertien leden hadden hun ezels in de Hobbywerkplaats uitgestald. In korte houtskoolschetsen waarbij collega-schilders als model fungeerden kon worden geoefend in het aanbrengen van schaduwen, waardoor al gauw een al dan niet gelijkend portret ontstond.  Daarna was het tijd voor het “echte” schilderwerk. Iedereen had een foto die hij of zij wilde naschilderen meegenomen en met de opgedane kennis ging men aan de slag. Aafje ging rond en gaf adviezen, en aan het eind van haar workshop had iedereen in ieder geval “iets” op zijn paneel. Opvallend was dat na afloop van de tijd bijna iedereen gewoon door bleef schilderen. Voldeed goed kennelijk….

Nieuw voorlichtingsmateriaal Hobbywerkplaats en Creatheek (januari 2019)

Omdat we vaak “naar buiten” uittreden en daarbij vaak worden gevraagd naar kaartjes en ander materiaal is nu een serie kaarten gemaakt die door leden kunnen worden gebruikt om iets aan anderen te vertellen over onze HWP en Creatheek. In de Creatheek liggen ze op een stelling, de rest is bij Jan Buitenga thuis. Wil je dit materiaal gebruiken, neem het mee of haal het op. Er zijn folders van de Hobbywerkplaats en Creatheek afzonderlijk, visitekaartjes van beide en kaarten met de drie hoofdtaken van de vereniging.

Vervolg workshop keramiek (januari 2019)

nadat de werkstukken van eind november op de vliering van de Hobbywerkplaats “leerhard” waren geworden zijn ze in januari gebakken. Alle stukken konden uiteraard niet in een keer in de oven en ze zijn dan ook in een paar partijen gebakken. Bij het bakken bleek dat enkele cursisten het kneden nog niet volledig onder de knie hadden zodat het werkstuk na het bakken uit meerdere werkstukken bestond. Overigens kun je kennelijk met keramiek-lijm en nog eens bakken nog wel heel wat herstellen…. De overige werkstukken zien er gewoon leuk uit en kunnen worden geglazuurd of worden beschilderd, al naar gelang men wenst. Carin en Jan gaan zich nu verdiepen in het glazuur-proces waarbij wordt uitgegaan van de glazuur die nog aanwezig is. Nieuwe experimenten dus…..

HWP sluit af met “kerstmaal” (december 2018)

Vierentwintig leden van de Hobbywerkplaats hadden zich gemeld na een oproep om, traditioneel het kalenderjaar af te sluiten met een etentje. Op woensdag 19 december was Hjir is’t op Huisterheide voor het eerst gastheer van de club. Dit keer was gekozen voor de Indonesische keuken en het heeft iedereen prima gesmaakt. Op deze avond werd afscheid genomen van een van de leden van het eerste uur, Yep van Terwisscha, die wegens leeftijd opstapt. Yep is jaren lid geweest, waarvan een flink aantal als voorzitter. Tijdens zijn “bewind” is de HWP gegroeid tot een stabiele factor in Sint Nyk, en in de hal is behoorlijk gewerkt aan isolatie, stofafzuiging en verwarming, zaken waar we nu profijt van hebben. De huidige  voorzitter vond het wel op zijn plaats Yep hiervoor met een drankje te bedanken.  De werkplaats gaat nu een week dicht, direct na oud en nieuw kan men weer aan de Rengersstraat terecht. Dit geldt uiteraard ook voor de Creatheek.

het bestuur wenst al zijn leden prettige kerstdagen en een voorspoedig 2019.

Workshop keramiek in Creatheek (november 2018)

Op zaterdag 24 november 2018 werd in de Creatheek voor leden een workshop kleien en keramiek gegeven. Maar liefst 22 deelnemers, beeldhouwers, breisters en schilders van de Creatheek hadden zich aangemeld voor deze door Irene Loonstra uit Marrum gegeven cursus.
Na de koffie, vergezeld van gebak van Wiepie en Monique was het tijd voor de workshop. Begonnen werd met het maken van een duimpot waarbij uit een flinke dobbelsteen klei, met niet meer gereedschap dan de duim van één hand en de hele andere hand een vorm werd gekneed. Zo ontstonden alsnog verschillende vormen, variërend van bekers,bloempotten, windlichtjes tot schaaltjes. Toen de vorm eenmaal vaststond mocht er worden gedecoreerd. Dat bracht bij sommige deelnemers het beste boven. Met allerlei materialen werd de klei bewerkt en zelfs het oudesnijwerk van Workum of Lemmer werd geïmiteerd. De potjes en andere producten werden te drogen gezet en het was tijd voor de lunch…..
Vrije figuren stond op het programma voor de middag. Iedereen had zelf een ontwerp gekozen of bedacht en ging fanatiek aan de slag. En zo ontstonden schalen, windlichtjes, dieren (poezen, neushoorns en Bisons), kerstfiguren en wat er nog meer bedacht was…..

Deelname aan Proef de Kunst Terherne. (Oktober 2018)

In het weekend van 19, 20 en 21 oktober heeft de beeldhouwafdeling van de Creatheek weer meegedaan aan de Proef de Kunst-dagen in Terherne. Als afsluiting van het vaar-seizoen wordt daar ieder jaar in oktober een kunstmanifestatie gehouden waarbij in het hele dorp “kunst” wordt getoond. Eerder stonden leden van de Creatheek met hun beelden in de open dit keer was de oude scheepswerf van Terherne  de lokatie waarop wij onze beelden mochten tentoonstellen. Lees meer…..

Deelname aan Kunst en Keur (september 2018)

de jaarlijkse deelname van de Creatheek aan de Kunst en Keurdagen is in het weekend van 15 en 16 september enigszins teleurstellend verlopen. Zo direct na de Merke was er veel werk verzet om in de Hobbywerkplaats en de Creatheek een leuke samenvatting te geven van de werkzaamheden hier, en een en ander zag er heel aantrekkelijk uit voor het publiek, het publiek dat echter wegbleef. Over de twee dagen dat onze tentoonstelling open was kwamen er zo’n vijftig bezoekers, ongeveer een kwart van het aantal waarop was gehoopt. Toch was niet alles kommer en kwel, de Creatheekleden die aanwezig waren hebben zelf kunnen schilderen, beeldhouwen etc en hebben, tussen de bezoekers door lekker kunnen hobbieën. Ook hebben zich een aantal nieuwe leden gemeld die binnenkort in de Creatheek aan de slag gaan.

De scholen zijn weer begonnen, en wij ook! (September 2018)

Dinsdag “na de Merke”, en dus de Hobbywerkplaats en de Creatheek zijn weer in bedrijf. In de HWP zijn in de vakantie wat onderhoudswerkzaamheden gepleegd (zie foto) terwijl in de Creatheek binnenkort een nieuwe (elektrische) kachel wordt geïnstalleerd.  Op de eerste dinsdag is een grote partij schuttinghout en palen verwerkt en opgeborgen (bedankt Jumbo!).  Dinsdagavond waren de beeldhouwers ook weer present, de dames van de breigroep zijn de hele zomer doorgegaan en wanneer volgende week donderdag Carin haar schildersgroep weer bij elkaar heeft kan het seizoen echt van start worden geacht.

Creatheek werkt weer mee aan de optocht….(augustus 2018)

in de optocht van Sint Nyk was ook weer werk vanuit de Creatheek te bekijken. De buitenkant van de Deccan Odyssea van buurtver. De Grietman was beschilderd door Jan en Carin, die hiervoor twee weken in de zomervakantie aan het werk zijn geweest. Van alle kleine afbeeldingen hebben ze sjablonen gesneden die later op de wagen werden overgebracht.  Hier is Carin bezig met de deur in de werkplaats

Zomerschoonmaak (Augustus 2018)

Op de laatste dag voor de zomervakantie heeft het uiterlijk en het innerlijk van de Hobbywerkplaats een schoonmaakbeurt gehad. De komende zes weken zijn er in de werkplaats geen activiteiten. Op de eerste dinsdag na de Sint Nykster Merke gaan de deuren voor de hobbyende heren en dames weer open. De CREATHEEK, en met name de afdeling breien blijft in de zomer gewoon doordraaien, de dindagavond- en woensdagmiddagploeg blijven hun creativiteit uitoefenen. Enkele nieuwe leden hebben zich inmiddels al aangemeld en hun eerste werkstukken “op de pennen gezet”.  Iedereen een prettige vakantie gewenst.

Veel drukte tijdens open dag (juli 2018)

Tijdens de braderie op de Gaastweg en de kinder-kleedverkoop op de Vegelinstraat heeft de HWP en CREATHEEK ook zijn deuren open gezet voor het publiek. Al voor de opening om 10.00 uur stonden mensen belangstellend in en voor het gebouw. Op het pleintje en in de Creatheek  haddden we spullen uitgestald en werden demonstraties gegeven. Schilderen, breien, spinnen, houtdraaien, beeldhouwen en nog meer stonden op het programma. Voorzover we nu kunnen inschatten heeft deze actie voor het volgend seizoen weer enkele nieuwe leden opgeleverd, maar de bekendheid van de Creatheek en van de Hobbywerkplaats is in ieder geval vergroot.

 

HWP reist naar Escher (mei 2018)

Leden van de Hobbywerkplaats hebben hun winterseizoen afgesloten met een reisje naar Leeuwarden. In en rond de stad werd een boottrip gemaakt in en door de grachten, gelunched werd bij de Dikke van Dale en daarna werd het Friesch Museum bezocht waar een tentoonstelling van Escher was. Foto’s en filmps kun je bekijken via de volgende link Naar de film van Escher

 

Workshops mozaïek en vilten (mei 2018)

Als afsluiting van het winterseizoen in de Creatheek werd op 5 mei een workshopdag houden. Van te voren konden de dames en heren zich opgeven voor één van de twee workshops, te weten mozaïeken onder leiding van Monique van der Mei, of vilten bij en met Jan Buitenga, die met deze techniek enige ervaring had opgedaan.
Maar liefst 26 van onze leden had zich opgegeven, waarvan 15 voor Monique’s workshop, 11, waaronder twee heren voor de vilt-cursus bij Jan in de tuin.

HET UITGEBREIDE VERHAAL LEES JE DOOR OP DE VOLGENDE LINK TE KLIKKEN:

MOZAIEK EN VILTEN

De Creatheek gaat nu met vakantie tot na de Sint Nykster Merke, maar met dien verstande dat de breiclub op dinsdagavond en woensdagmiddag nog blijft draaien zolang daar vraag naar is…..

 

Aktiviteit voor Creatheekleden (dec 2017)

Zaterdag 16 december konden de leden van de Creatheek aan de bak. Voor hen wordt ‘s-middags een workshop gegeven door Anjo Dekker van atelier de Veldmuis in Sint Nyk. Onder het genot van een hapje en een drankje werd gewerkt aan wat heet “een kerstversiering.” Zestien dames en heren van verschillende afdelingen van de Creatheek zetten hun beste beentje voor en werkten fanatiek aan een fraai tafelstuk. Anjo Dekker gaf daarbij de tips en had materiaal beschikbaar. Opvallend is hoe creatief daarmee werd omgegaan, hoewel de basis bij iedereen gelijk was, waren de resultaten toch allemaal verschillend. Uiteraard werd de hele zaak gefilmd, een resultaat hiervan is te vinden via de link film kerst 2017

Lion King met maskers uit de Creatheek….  (sept 2017)

De optocht van de Merke is weer geweest. De buurvereniging de Grietman heeft met zijn wagen met figuren van de Lion King Musical de eerste publieksprijs gewonnen, maar wist u dat de Creatheek een heel grote vinger in de pap heeft gehad? Beeldhouwers Harrie Jaspers, Carin Bouma en Jan Buitenga hebben, met enige assistentie de prachtige maskers van Simba, Nala, Skar, de hyena’s, Timon en de leeuwinnen gemaakt en beschilderd. Ook de steenbokken en de antilopes zijn in de Creatheek beschilderd. Misschien hebben zij, met de geweldige figuratie rondom de wagen het verschil gemaakt. Hieronder een bericht uit de Leeuwarder Krant van vanmorgen en een beeld uit het tv programma Koffietijd waarin “onze” spullen….

Enkele van de maskers zijn momenteel “in de etalage” van de Creatheek te bekijken.

DE Zomersluiting voor deze zomer valt samen met de zomervakantie van de (basis)scholen. Dit jaar is die van 22 JULI tot 3 SEPTEMBER. In die tijd is de Hobbywerkplaats gesloten voor alle werkzaamheden, tenzij in overleg met het bestuur.

Zomerschoonmaak (2017)

een kleine impressie, alles ligt er weer spic-en-span bij….

OPEN HUIS 1 JULI 2017

Zaterdag 1 juli hebben we tijdens de Jaarmarkt aan heel Sint Nyk onze Hobbywerkplaats kunnen laten zien. Veel dorpsgenoten kwamen voor het eerst in de werkplaats waar enkele leden “gewoon” aan het werk waren en enkele leden van de Creatheek lieten zien wat er in die afdeling onder andere mogelijk was. Carin en ikzelf (Jan Buitenga) mochten er wat tussendoor lopen en mensen vertellen over wat er gebeurde en wat er mogelijk was. Een zeer geslaagde dag…..

 

 

Uitstapje HWP naar OV museum Ouwsterhaule (mei 2017)

Op woensdag 24 mei is een grote groep leden van de Hobbywerkplaats op “wurkbesite” geweest naar het -Openbaar Vervoermuseum- in Ouwsterhaule. Voor velen een terugblik op hoe het vroeger was. Na een ontvangst met koffie en gebak volgde een rondleiding door het museum waar veel memorabila van de oude bus- en andere vervoersbedrijven stonden uitgestald. Vooral de poppen die waren uitgedost als de conductrices zoals die vroeger op de bussen meereden vielen bij de heren in de smaak. Na een bezichtiging van de werkplaats was er een warm buffet dat tot op de laatste kruimel werd genuttigd.

 

Workshop schilderen voor CREATHEEK leden (mei 2017)

Op zaterdag 6 mei werd door de Creatheek voor alle leden (ook breisters en beeldhouwers) een workshop schilderen gegeven. Een kleine twintig kunstenaars-in-spe deden mee en hebben een fijne dag gehad. Op Youtube staat een filmpje dat je via onderstaande link kunt bekijken…. Schilderworkshop

Voorzitter blij verrast bij Algemene Ledenvergadering (maart 2017)

De leden van de HWP en de CREATHEEK vonden kennelijk dat hij iets bijzonders had gepresteerd en boden voorzitter Jan Buitenga op de Alv een mand met lekkernijen aan. Op de vergadering waren er daarnaast presentjes voor Johannes Lolkema, die de complete verlichting in de werkplaats had vervangen, Jan ten Brink die stopt na jaren beheerders hap in de HWP, en Lourens Kniesenburg en Hans Kiel die vele jaren als bestuurslid hebben gediend. Voor alleen gold: “het had niet gehoeven, maar het wordt wel op prijs gesteld. ”

 

nieuwe verlichting in Hobbywerkplaats (maart 2017)

de HWP zet in op duurzaam… Nadat we eerder al zonnepanelen op het dak hadden gelegd en daarmee onze energierekening behoorlijk konden verminderen was het tijd voor een volgende stap. De (kapotte) gaskachel in de kantine is inmiddels vervangen door een energiezuinige elektrische wandkachel, die bovendien via een klok wordt geschakeld, zodat hij nooit brandt wanneer niemand in de werkplaats is. Ook worden momenteel door Johannes Lolkema en Dik Langius zo’n dertig TL buizen van 33 Watt ieder vervangen door evenveel LED buizen (in een nieuw armatuur) van 7 Watt ieder. Terug van 1 kilowatt per uur naar minder dan een kwart daarvan…..

Uitslag van de ING actie…. (febr 2017)

Creatheek wordt vierde in verkiezing ING (febr 2017)

Zaterdag 18 februari was een spannende dag voor de Hobbywerkplaats en Creatheek van Sint-Nyk. Op het hoofdkantoor van de ING in Heerenveen werd de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing van “Helpnederlandvooruit” waaraan de stichting had meegedaan. Door zoveel mogelijk stemmen te verzamelen voor dit doel kon men een deel van de prijzenpot verdienen.

Op social media, via de mail en via flyers werd in Sint Nyk en omgeving aandacht voor de actie gevraagd en uiteindelijk hebben 164 stemmen ons in de rangschikking een vierde plaats opgeleverd.

Een cheque van 1500 euro mochten Carin Bouma en Jan Buitenga uit handen van de organisatie in ontvangst nemen. Dit bedrag wil de Hobbywerkplaats besteden om haar leden en anderen workshops en dergelijke aan te bieden.

De Hobbywerkplaats en Creatheek van Sint Nyk wil graag iedereen bedanken die aan de actie heeft meegewerkt door berichten te delen, liken, verspreiden maar vooral door te stemmen. Uit de lijst van stemmers zijn vijf namen getrokken die een prijs hebben verdiend. Met de winnaars wordt contact opgenomen over het tijdstip van de prijsuitreiking.

Lezing van beeldhouwster Roelie Woudwijk (jan 2017)

het komt niet vaak voor dat je een bekende beeldhouwster in het dorp hebt. Wanneer dat het geval dan wel is moet je daarvan profiteren! Door de afdeling Sint Nyk van het KVG was Roelie Woudwijk, een bekend beeldhouwster uitgenodigd voor een lezing en bij navraag bleek dat onze groep van de Creatheek bij die lezing welkom was.

Roelie wist met een mooi verhaal en foto’s haar gehoor te vermaken, ze vertelde hoe ze na een lange aanloop alsnog ook in het beeldhouwvak terecht was gekomen. Ook vertelde ze hoe ze vanuit een opdracht werkte, de planning, de uitvoering, kortom een heel proces. De beelden die ze toonde staan over Friesland verspreid en  zijn het resultaat van veel denk- hak- en sjouwwerk. Voor de elf mensen van de beeldhouwgroep van de Creatheek een kennismaking met het “echte” werk. Na afloop van de lezing was er ruimte voor vragen en een persoonlijke ontmoeting, hiervan werd uitgebreid gebruik gemaakt.

Roelie wees nog op haar nieuwe website waar haar verhaal en veel van haar beelden nog eens te bekijken zijn. Je kunt dan gaan naar Roelie Woudwijk . Misschien komt er met haar nog eens een vervolg bij onze beeldhouwgroep.

 

Eigen filmpje

een ruwe versie van een filmpje beeldhouwen op de dinsdagavond staat hier….. Klik op onderstaande link.

filmpje beeldhouwen

Krystkuier 2016

Tijdens de krystkuier van 2016, georganiseerd door de 30 april commissie heeft ook de Creatheek weer een stand ingenomen in een ruimte van Maeykehiem. In deze ruimte waren schilderijen van Gerrit Langerak en Carin Bouma, zinkschilderijen, viltwerk en een beeld van Jan Buitenga, breiwerkjes van de breiafdeling, beelden van Anneke Bokma, Pietie Jouwsma, Henk Bos en Jaap Cornelis, papierkunst van Monique van der Meij en nog meer te bekijken. Honderden mensen kwamen langs en monden in gesprek met Gerrit, Carin en Jan. Tussendoor werd nog flink wat propaganda gemaakt voor de Creatheek en de Hobbywerklaats. Mogelijk levert dit nog weer wat nieuwe Creatievelingen als lid op….

Enkele foto’s van de laatste activiteit van de Crea- dames, het maken van kerstversieringen. Op woensdagavond 14 december werd onder “leiding” van Carin en Diana gewerkt aan de mooiste creaties…. Hierbij de foto’s

Terherne, proef de kunst….

Enkele foto’s van Proef de Kunst in Terherne, waar de beeldhouwgroep van de Creatheek zijn beelden in de beeldentuin exposeerde. Iedere dag waren leden van de club aanwezig die hun en een ander’s perk aan het publiek lieten zien. De kijkers waren enthousiast….

Na de zomervakantie, en dus na de Sint Nykster Merke zijn zowel in de Hobbywerkplaats als in de Creatheek de leden al weer aan de slag. Op de bekende dagen en avonden wordt er al weer driftig getimmerd, gezaagd, gebreid, gebeeldhouwd en geschilderd. Vijf nieuwe leden hebben zich sinds begin september al weer gemeld, we heten ze graag welkom bij de HWP en Creatheek. Onze slogan blijft “Veel voor weinig” .

Kunstroute in Sint Nyk groot succes.

Als onderdeel. van de Kunst en Keurroute Skarsterlân deden de Hobbywerkplaats en Creatheek zaterdag en zondag hun deuren open voor liefhebbers van kunst. Houten en stenen beelden, foto’s op groot formaat, schilderijen, keramiek, brei- borduur- en haakwerk, meubels en wat dies meer zij stonden opgesteld. Alle gemaakt door leden van de HWP en Creatheek. Zo’n vijfentwintig leden hadden hun bijdragen geleverd. Ook het hek van Jan en Tiny Buitenga’s tuin stond open, in die tuin  stonden beelden, schilderijen en wol-werk opgesteld. Bovendien liet, mede door het mooie weer van de laatste tijd, de tuin zich van zijn mooiste, bloeiende kant zien. Het mooie weer was ook verantwoordelijk voor de gestage stroom van belangstellenden die beide adressen aandeden. Over beide dagen kwamen meer dan 85 mensen beide lokaties bekijken. Onder hen mogelijk nieuwe leden? Straks, “na de Merke” gaan alle bestaande activiteiten weer op volle kracht door. Er is nog steeds ruimte voor nieuwe mensen. Zowel jong als oud, als je je mogelijkheden op creatief gebied eens wilt uitdiepen, en laat je daardoor niet beperken door hetgeen nu wordt aangeboden, neem eens contact op. De website hwpsintnyk.nl geeft je alle informatie.

Hieronder de foto’s van de expositie in de HWP, de CREATHEEK en in de tuin van Jan en Tiny Buitenga.

 

Kleien in de Creatheek….

Vanaf 1 februari wordt op de woensdagmorgen in de Creatheek met klei gewerkt. De groep is nog klein, maar een begin is er. Mocht je belangstelling hebben, loop eens binnen. Voor echte beginners is er zelfs klei aanwezig. Na enkele weken kun je je eerste kunstwerk in de Creatheek (laten) afbakken waarbij klei in steen verandert. Een kleurtje erbij? Kan ook. Dus iedere woensdag: Keramiek in de Creatheek…….

BREIEN NU OOK OP WOENSDAGMIDDAG (sept 2015)

door het grote succes van de dinsdagavondbreigroep is gebleken dat er behoefte was om ook overdag in groepsverband bijeen te komen. Vanaf deze week (16 september) is op woensdagmiddag de Creatheek hiervoor van 13.30 tot 15.00 uur geopend.

 

BEELDHOUWEN en HANDWERKEN (aug)

een groep van acht amateur-beeldhouwers begint op dinsdag 8 september ‘s-avonds om 19.30 uur ook aan hun avontuur onder de CREATHEEK. Dat zij hun hobby uitoefenen in de ruimte van de HWPlaats heeft te maken met de aard van hun werk, soms nogal stoffig. Coordinator voor het beeldhouwen is Harrie Jaspers, te bereiken via info@hwpsintnyk.nl

Ook op dinsdagavond 8 september 2015, ‘s-avonds om 19.30 uur (nieuwe begintijd) starten de dames die al voor de zomervakantie de CREATHEEK bevolkten weer met hun activiteiten. Vanaf nu iedere week!

ZONNEPANELEN (april)

Vandaag, vrijdag 24 april 2015 wordt de Hobbywerkplaats zelfvoorzienend op het gebied van electriciteit. Om in onze stroombehoefte van bijne 4000 kw/h per jaar te voorzien worden zonnepanelen geplaatst die diezelfde hoeveelheid in een jaar moeten kunnen opwekken.