NIEUWS

lijst keramiekcursus loopt vol

Zoals eerder op deze bladzij vermeld zijn er plannen om dit najaar een cursus op te starten voor mensen die met klei aan de slag willen gaan. Tijdens de Open Dag op 6 juli hebben een flink aantal mensen ingetekend op de klaarliggende lijst. Zij mogen verwachten dat ze, na de zomervakantie op de hoogte worden gesteld van de precieze plannen. Zoals het nu lijkt gaan we in vier dagdelen van start, met eerst een kennismaking met het materiaal, dan twee keer werken met je handen en (wat later, wanneer de werkstukken zijn gebakken) het afwerken van de eerste kunstwerken… dit alles onder leiding van Harrie Jaspers en Carin Bouma.

open dag (alsnog) succes

op zaterdag 6 juli stond de jaarmarkt in Sint Nyk gepland, en wij hadden met de Hobbywerkplaats en Creatheek dan ook gepland onze Open Dag daaraan te verbinden. Op de donderdag en vrijdag daaraan voorafgaand heeft een grote groep vrijwilligers gepoetst, geschrobd , geveegd en uiteindelijk een prachtige expositie gemaakt in ons gebouw.

op vrijdagavond kwam de domper: in verband met het verwachte slechte weer op zaterdag werd de jaarmarkt afgelast. Begrijpelijk, er werd zeer harde wind verwacht en de marktkramen kunnen daar slecht over. Kort overleg in het bestuur deed ons besluiten onze Open Dag hierdoor niet te laten beïnvloeden en dus zaterdag “gewoon” open te gaan.  Via de sociale media werd een oproep gedaan om toch maar naar de Rengersstraat te komen en te bekijken wat onze leden qua kunst en nijverheid te bieden hadden. En dat was beslist niet voor niets.  Veel Sint Nyksters, die de oproep op Facebook hadden gezien en anderen die er gewoon toch even op uit wilden kwamen langs. Met de vrijwilligers en de bezoekers werd het een prachtige dag. Dat de afgelasting van de jaarmarkt achteraf terecht was bleek wel uit het feit dat vlak voor de Hobbywerkplaats een grote berkenboom afknapte. Geen schade gelukkig.

“Kunstroof” in Echten

Op de langste dag, 21 juni werd aan de oever van het Tjeukemeer bij het gemaal van Echten onder de noemer “De Tsjûkemar, mear as wetter ” een kunstmanifestatie gehouden. Allerlei activiteiten waren gepland en verschillende kunstenaars uitgenodigd. Zo ook de Hobbywerkplaats en Creatheek van Sint Nicolaasga en met name uit de poot Creatheek kwamen een aantal deelnemers. De bedoeling was dat we een spel zouden maken, gebaseerd op het aloude Memory, ook wel kaartje-keer. In een frame lagen veertig afbeeldingen, in setjes van twee met min of meer gelijksoortige afbeeldingen. Schilderijtjes, foto’s, borduurwerkjes en wat dies meer zij, op de kop gelegd en “zoeken maar” . Op de bewuste zaterdag was het spel een groot succes en er was veel waardering voor de makers, en een leuke reclame voor de Hobbywerkplaats.

Daags na het feest was het voor de organisatie inpakken geblazen. Bij het opruimen van “onze” inzending was er echter een domper, na telling bleek dat een aantal paneeltjes waren verdwenen. Waar eerder de bak vol lag met de maaksels, ontbraken nu vier schilderijtjes. Zoeken in de omgeving leverde niets op en men moest concluderen dat de paneeltjes waren weggenomen door iemand die zich zodanig tot het werk voelde aangetrokken dat hij of zij ze maar uit de verzameling had gehaald.
Nu is het grootste compliment dat je als kunstenaar kunt krijgen dat je je werk kunt verkopen, het één na grootste is dat het wordt gestolen. Dus, moeten we blij zijn?
Het plateau, minus de vier gestolen schilderijtjes gaat binnenkort naar een instelling met oudere bewoners in Sint Nyk. Hopelijk hebben ze daar nog veel plezier met het spel….

het Kabouterpad is weer opgeknapt.

de afgelopen weken hebben Harry, Carin en Jan namens de Hobbywerkplaats en Creatheek hun best gedaan en het Kabouterpad rond de vijver opgeknapt. Een paar van de bestaande kabouters hadden hun beste tijd duidelijk gehad, in de afgelopen winterperiode zijn in de Hobbywerkplaats nieuwe kabouters gezaagd en geverfd. Nu zijn ze op hun nieuwe plek gezet. Enkele eerder geplaatste kabouters krijgen nog een verfje. Opa’s en Oma’s, vaders en moeders kunnen met hun kroost weer een leuke zoektocht om de vijver houden.

Het vlinder- of Natuurpad…

op 16 mei is door jonkheer van Eysinga, samen met leerlingen van de Paedwizer het vlinderpad geopend. Dit vlinderpad (rond de Amazonevijver) is een project van Groen Doen van en is bestemd voor de eerste vier klassen van basisscholen. Kinderen uit de wijde omgeving (16 basisscholen) komen met begeleiding naar het bos om rond de Amazonevijver leuke dingen uit de natuur te ontdekken.

Rondom de vijver zijn negen paaltjes geplaatst met een nummer en een mooie vlinder.

Het verhaal is dat een Koninginnepage, een mooie vlinder, als eitje, rupsje en uiteindelijk als vlinder op visite gaat bij de jonker (jonkheer), onderweg langs de vijver ontdekt ze van alles wat zich in de natuur afspeelt. bij 🐝 verschillende paaltjes (nummers) horen verschillende opdrachten die de kinderen met hun begeleiders uitvoeren en zo veel te weten komen over de natuur. Zo moeten ze (water)beestjes zoeken, kriebelbeestjes die ze onder de schors van een dode boom vinden, blaadjes van verschillende bomen, vogels die graag rupsen eten (verstoppen), zich als rups voortbewegen door een koker, en nog meer leuke spelletjes.

bij de deelnemende groepen is steeds iemand aanwezig die lesmateriaal bij zich heeft, hij of zij kan de kinderen wegwijs maken in de natuur. Maar ook zonder dit is het voor (kleine) kinderen al leuk, om de route langs de genummerde paaltjes (1-9) te volgen, en dan op zoek te gaan naar de in de Creatheek geschilderde vlinders op de verschillende paaltjes.

Het pad is ontwikkeld door natuurgidsen van

Groen Doen en wij, van de Hobbywerkplaats en Creatheek hebben de paaltjes waar de verschillende opdrachten worden uitgevoerd, gemaakt en geplaatst.

met de club naar Makkum

Wij hebben een Harrie, en die Harrie heeft een verleden in de tegelindustrie…. Het gaat natuurlijk over Harrie Jaspers, ons duizendpoot, die onder andere les heeft gegeven in het beschilderen van tegels. En die Harrie heeft weer een oud-schoolvriend die rondleidingen geeft in het op te richten keramiekmuseum Frysk Tichelwurk in Makkum, onderdeel van de Koninklijke Tichelaar BV.  Die twee komen bij elkaar en het gevolg is dat er binnen de HWP&C gevraagd wordt wie belangstelling heeft voor een “uitje” naar Makkum. Twintig leden geven zich op en zij hebben op woensdag 3 april de oude fabriek in Makkum bezocht. Onder leiding van Beene Schotanus, (die oude schoolvriend) werd de geschiedenis van de “koninklijke” uit de doeken gedaan. Enkele foto’s maar ook een filmpje zijn weer te bekijken…..

klik hier voor het filmpje.

Een klei-groep opstarten????

een aantal jaren geleden was er binnen de Hobbywerkplaats ruimte voor een groep (in dat geval) dames die geregeld in de kantine bezig waren met het boetseren van klei.  De resultaten ervan werden in eigen oven gebakken. Opeen bepaald moment ging het groepje uiteen en bleef hun materiaal en een oven werkeloos achter in de Hobbywerkplaats. Bij het opstarten van de Creatheek afdeling was er al de wens om weer met klei aan de slag te gaan, het oprichten van een keramiek-groep. Eerder is al eens een workshop gegeven waarbij onder leiding van een keramiste leuke spullen zijn gemaakt.

nu, enkele jaren later zijn er toch plannen om weer een keramiekgroep op te richten. De kennis om zo’n groep te begeleiden is “in huis” en de materialen evenzo. Binnenkort gaan we via een bericht in de zakenman en die Sint Nykster kijken wie we hiervoor warm kunnen maken. Houdt dit kanaal in de gaten wanneer je jezelf al op een nog te plannen dagdeel in de week ziet zitten met een klomp klei waarvan je iets heel mooi’s maakt…….

Het is bijna 2024, tijd voor een update….

Bijna drie maanden zonder vermelding, dat klopt toch niet?

nee, dat klopt inderdaad niet. Immers, zowel de Werkplaats krijgt het steeds drukker, in het Reapaircafe worden leuke dingen gedaan (onder andere een restauratie van een oude kanselbijbel met leer- en koperwerk) en ook de creatheekgroepen zijn weer volop bezig. En natuurlijk zijn we met de hele club HWP en Creatheek  eind november weer naar de WOK in Joure geweest, groot succes en lekker lekker.

voor een groep van 10 dames uit Joure hebben Harrie en Jan een workshop tegelbeschilderen gegeven. Voor hun hadden we dezelfde tegel als de we zelf hadden gebruikt klaargelegd en na een middag schilderen met het puntje van de tong tussen de lippen en een nacht stoken in de oven waren de resultaten weer prachtig. Zelf hebben we wat geëxperimenteerd met andere vormen van schilderen op tegels, meer vrije vormen. De resultaten hiervan beloven wel weer iets voor de komende tijd.

op tweede kerstdag wordt in Sint Nyk, onder de hoede van de (nu) stichting “de Krystkuier een kilometers lange rondgang door de omgeving georganiseerd. deelnemers enkele duizenden.

Nu de kabouterroute deel uit maakt van die wandeling en wij daar het onderhoud hebben overgenomen kwam de vraag van de organisatie om mee te doen aan de kerstwandeling 2023. En natuurlijk hebben we daaraan voldaan. Op de hoek van de Bouwen naar de bos hadden Harrie, Carin en Jan een tentje opgezet waar live twee kabouters uit een blok hout werden gezaagd. Carin vertelde over ontstaan en promootte de Hobbywerkplaats en Creatheek. (Foto’s gepikt van verschillende sites….sommige met toestemming)

seizoen 23-24 weer begonnen

De Sint Nykster Merke zit er weer op, en op de dinsdag erna zijn de deuren van de Hobbywerkplaats weer geopend. In de Zakenman en op de website De Sint Nykster zijn weer aanmoedigingen geplaatst om nieuwe leden te werven.

de breisters, beeldhouwers en schilders zijn in de Creatheek ook weer met hun hobby doende, kortom, laat de herfst maar komen…..

het verhaal van de kabouters…..

eind mei 2023

Het verhaal van de kabouters en dierenfiguren rond de Amazonasvijver.   In december 2022 werd de beeldhouwgroep van de Hobbywerkplaats en Creatheek door de organisatie van “de Krystkuier” benaderd. Hun vaste boomzaagkunstenaar was niet langer beschikbaar voor onderhoud van het Kabouterpad rond de Amazonevijver en men stelde de vraag of de Creatheek dit kon en wilde overnemen. Na enig overleg besloten vier van onze leden de uitdaging aan gaan. Enige ervaring in het werken met kettingzaag was er nog niet maar alles kan geleerd worden….  (toch??)
In februari werden enkele grote stukken gezaagd eikenhout het bos uitgesleept en bij de Hobbywerkplaats opgeslagen en op diverse vrijdagmiddagen sloegen Harrie, Ed, Carin en Jan aan het werk. Soms tot de enkels in de houtspaanders, met geleend maar ook met zelf

aangeschaft materiaal ontstonden uit de eiken stammen leuke figuren, die in de werkplaats flink in de olie werden gezet en deels geschilderd in vrolijke kleuren.
Begin mei konden de eerste beelden in de route worden geplaatst en werd ook begonnen met het opknappen van de bestaande beelden. Wat een fris verfje dan al niet kan doen. Één van de nieuwe kabouters die werden geplaatst was het kennelijk niet eens met zijn nieuwe plekje want hij verdween na een paar dagen van zijn plekje. Een zoektocht naar hem, [Jaap], had geen succes en ook een oproep in soc.media, de Zakenman en zelfs de Leeuwarder krant brachten Jaap niet terug. Wel kwamen er veel hartverwarmende reacties van bezoekers van het Kabouterpad die de (want dat was het) vernieling en diefstal van het houten beeld sterk veroordeelden.

In de week voor de Pinkster zijn ook de laatste beelden bij de vijver geplaatst en zijn ook de laatste oorspronkelijke beelden opgeknapt.  Hieronder de laatste beelden onderweg naar “het Kabouterpad “

HWP zet de deur verder open

29 maart 2023

door het aannemen van een aantal wijzigingen in de bijna 25 jaar oude statuten hebben de leden van de hwp de deur naar de toekomst verder opengezet.
In de oude statuten mocht je geen werk meer hebben of moest je  gepensioneerd zijn, volgens de nieuwe regels mogen ook “anderen, die, anders dan bedrijfsmatig, bij wijze van hobby  gebruik willen maken van de middelen en ruimtes”, lid worden.
Het bestuur hoopt op deze manier de toekomst van de Hobbywerkplaats en Creatheek een steviger fundament te kunnen geven.  Hoe we de werving van die “anderen” gaan aanpakken wordt nog bekeken….

Workshop beschilderen keramiek

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart is voor leden van de club, zowel uit de Hobbywerkplaats hoek als die van de Creatheek een workshop “tegels beschilderen” gehouden. Iedere dag tien deelnemers die zich daarvoor hadden opgegeven. De workshop werd gegeven in de Creatheek door Harrie Jaspers, voorheen professioneel tegelschilder. Hij vertelde over het vak dat al vanuit de oudheid in het oude Mesopotamië werd beoefend,  en later in de zestiende eeuw naar Nederland kwam, vaak uit hygiënische redenen. Een gladde tegel was gemakkelijker schoon te maken….

Na nog een demonstratie glazuren was het tijd voor het echte werk, op een biscuit gebakken, van glazuur voorziene tegel werd een sjabloon afgedrukt met houtskool. De lijntjes werden met een fijn penseel overgetrokken en vervolgens werden de vlakken gevuld met een glazuurmengsel. Verrassend was dat de kleur van de glazuur soms niet overeenkwam met het gewenste resultaat maar gelukkig had Harrie daar al rekening mee gehouden. N een kleine twee uur ingespannen en geconcentreerd werken konden de tegels worden in hun ruwe staat worden ingeleverd. En alle tegels waren, ondanks het sjabloon toch verschillend…..

Na twee van deze sessies lagen twintig tegels en nog wat ander werk klaar voor de oven. Dinsdagmorgen om 10.00 werd deze opgestart, werkte het vooraf ingestelde programma van langzaam opwarmen naar 580 graden, daarna versneld doorverwarmen naar 1040 graden, even vasthouden en vervolgens langzaam afkoelen naar kamertemperatuur…. Woensdagmorgen om acht uur was het zover en mocht de over open. Vol spanning werd het deksel gelicht en snel was duidelijk dat de “stook” geslaagd was. De doffe kleuren van het beschilderen waren veranderd in prachtige, heldere kleuren. Iedere tegel anders, maar iedere tegel mooi.
Op dit moment liggen de tegels nog bij elkaar in de Creatheek, volgende week gaan ze mee naar huis. Er gaan nu al stemmen op aan dit evenement een vervolg te geven. Wat we dan gaan doen? Wij weten het nog niet. We komen er vast op terug…..

een filmpje van ca 7 minuten:Schilderen met glazuur

Kabouters in de Hobbywerkplaats

Een bijzonder eervolle taak voor de beeldhouwgroep van de Creatheek: Omdat de vaste maker van de beelden rond de vijver stopte met het maken van de door de kinderen zo bewonderde kabouters en andere figuren werd de Creatheek door de commissie achter de kerstwandeling benaderd voor het maken van nieuwe en aanvullende beelden. Het gedoe met een kettingzaag is heel wat anders dan me beitel en hamer, maar toch hebben enkele leden van de Creatheek het aangedurfd en “ja” gezegd. Na eerst een aantal wat minder geslaagde pogingen staan er inmiddels al een aantal nieuwe beelden te drogen in de Creatheek… Wanneer de kabouters straks droog, ingeolied en geverfd bij de vijver staan kunnen Carin, Harrie, Ed en Jan op een leuk project terugkijken….

Beeldhouwen in november

even een klein filmpje gemaakt….. je kunt het vinden op  Beeldhouwfilmpje….

REPAIRSHOP in aktie….

sinds de zomerstop is de Repairshop al weer een aantal keren in actie geweest. Iedere eerste woensdag van de maand zitten onze “experts” klaar om kleine klusjes op te knappen. Het leuke van dit gebeuren is dat er een grote verscheidenheid van klussen voorbijkomt….

op de foto van Thewes Hoekstra zijn Ed en Johannes met kleine elektrische storingen bezig…..

Eerst even lekker eten…(sept 22)

Omdat de Hobbywerkplaats om verschillende redenen (waaronder natuurlijk Corona) een hele poos geen extra activiteiten had kunnen organiseren werd een plan gemaakt om met “de hele club” iets te doen. Eerder was er al eens in kleiner verband een gezamenlijk etentje gepland, dit keer was het de bedoeling dat ieder lid, van welke bloedgroep ook, kon meedoen, mits hij of zij zich daarvoor opgaf.

Op woensdag 21 september meldden zich 42 leden bij de Wok in Joure, waar voor hen plaatsen waren gereserveerd. Na enige uitleg kon men in de diverse buffetten zijn keuze maken en deze eventueel op de gloeiende plaat of in de Wok te laten bereiden. Voor enkele nieuwelingen in het vak viel de keuze soms wat verrassend (heet?) uit  maar dat kon dan wel weer worden geblust…..

Met lekkere maaltijd en veel gezelligheid rond de ronde tafels achter de knopen kon na enkele uren de reis naar huis worden gemaakt. Iedereen vol van plannen voor de komende winter…..

De foto’s : Fotoalbum wok

We gaan weer open (sept 22)

na de schoolvakanties en na  de SintNykster Merke gaat op dinsdag 6 september de HOBBywerkplaats en CREATHEEK weer open. Op de dinsdag, woensdag en donderdag is de werkplaats weer open, op maandagmiddag wordt in de Creatheek geschilderd, dinsdagavond en woensdagmiddag gebreid, dinsdagavond gebeeldhouwd en donderdagmiddag geschilderd.  Benieuwd? Kom een langs …….

Jaarmarkt en “de hobby”

Ook tijdens de jaarmarkt van 2022, het kon eindelijk weer, was de Hobbywerkplaats en CREATHEEK weer present. Op de hoek van de Gaastweg en Vegelinstraat werd een stand gehuurd en ingericht en de werkplaats en creatheek waren voor het publiek geopend. Een aantal vrijwilligers (leden)  waren aanwezig om het publiek van informatie te voorzien. In en bij de stand werd ook nog wat “handel” gedaan.  

(foto Douwe Bijlsma)

Hobbywerkplaats en milieu

zomaar wat gedachten bij de Hobbywerkplaats….

  • Wij recyclen hout in de vorm van oude meubels, verzaagd plaatmateriaal, pallethout etc. door van resthout nieuwe dingen te maken. Afvalhout verdwijnt in de houtkachel van een van de leden…Wij recyclen spaanders en zaagsel door deze via via tot houtpellets te laten verwerken
  • Koffieprut en oude theezakjes verdwijnen in de compost
  • Zonnepanelen op het dak van de Hobbywerkplaats zorgen voor 80% van de electriciteitsbehoefte. Alleen in de winter wordt de grote hal gas-bijgestookt.
  • In het Repaircafe worden defecte apparaten, kapotte meubels etc gerepareerd en krijgen een vervolg -leven. Minder snel op de afvalberg dus….
  • Leden kunnen gratis gebruik maken van een twee-assige aanhangwagen.

“Bierproject” zit erop…

met de oplevering van de tien laatste bierdisplays begin juni werd het project “bier in de Hobbywerkplaats “ afgesloten. Maar liefst tachtig displays werden voor “de Snor” uit Arnhem gemaakt. Veel van de leden van de hwp hebben hieraan meegewerkt en sommigen hiervan waren juist daardoor afgelopen tijd vaker in de werkplaats dan anders.

Van de opbrengst wordt een deel besteed aan nieuwe gereedschappen en wordt een ander deel besteed aan leuke dingen voor de leden…..

deelname aan Gezondheidsplein

op zaterdag 23 april deed de Hobbywerkplaats en CREATHEEK mee aan de in het Zalencentrum georganiseerde Gezondheidsplein. Op deze “beurs” presenteerden zich
verschillende verenigingen en instanties aan de bewoners van Sint Nyk. Ook wij dus.

Carin heeft samen met Jettie en Ria een leuke stand gemaakt waarop veel producten uit onze werkplaats werden getoond. Er was behoorlijk veel belangstelling, opvallend is dat er nog steeds Sint Nyksters zijn die geen idee hebben van ons bestaan. Daar kan dus nog wel enig zendingswerk worden gedaan…. (Klik op de foto voor een vergroot beeld)

Workshop abstract schilderen

Voor zeventien leden van de Creatheek was het af zaterdag (2 april 2022) raak. Voor het eerst na een lange periode waarin geen activiteiten mochten worden georganiseerd stond nu een workshop creatief en abstract schilderen op het programma. Jan Huitema, steeds beter bekend als kunstschilder dan als schoolmeester (wat hij uiteraard wel heel lang was) verzorgde een workshop in de Hobbywerkplaats voor de groep leden van de Creatheek. Deze groep bestond uit dames en heren uit de beeldhouwgroep, de breigroep en de schildersgroep van de Creatheek die zich voor de workshop hadden opgegeven. Na de koffie met gebak begon de “les” met werken met water, inkt en papier, na de lunch die gezamenlijk werd genoten in de Creatheek kwam, na een uitleg van Jan Huitema het schilderen met acrylverf op panelen aan de beurt. Voor sommigen, die dachten dat zij wel even een Appel of Corneille zouden produceren viel dat knap tegen. Toch ontstonden bij bijna allemaal uiteindelijk kleurrijke

werkstukken waarover de makers uiteindelijk best tevreden waren. En uiteindelijk ging het daarom. Zeventien nu-een-keer schilders hadden met elkaar een gezellige dag gehad en lieten aan het eind ook nog eens gezamenlijk gemaakt werkstuk achter.

een kort videofilmpje is te vinden op YouTube met de volgende link Abstract schilderen met Jan Huitema


Kleine gasten bij de “klodderkwasten” 

de Klodderkwasten, dat zijn de dames van de schildersgroep van de donderdagmiddag. Op hun uitnodiging waren twee jeugdige schilders  op donderdag 24 februari in de CREATHEEK om hun kunsten te botvieren. Met enige begeleiding kwamen ze tot prachtige kunstwerken…. Gezellig was het in ieder geval en voor herhaling (misschien ook voor jeugdige timmerlieden in de Hobbywerkplaats) vatbaar.

Datums Repaircafe:

2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 7 sept, 5 okt, 2 nov en 7 dec. Repaircafe is open tussen 14.00 en 16.00 uur……

Vanaf eind februari is de hwp weer helemaal, zonder beperkingen open

zonder beperkingen, dat wil zeggen dat van de leden wel gezond verstand rond verkoudheden en eventuele besmettingen wordt verwacht, dan thuisblijven dus…..

Januari 2022 : en weer open…..

het is net een jojo, op en neer, dicht en weer open.

Vanaf dinsdag 18 januari 2022 zijn zowel de Hobbywerkplaats als de CREATHEEK weer open voor bijna al onze leden, al moeten we daar helaas wel een “maar” aan verbinden, namelijk de verplichting van een Coronatoegangsbewijs.

December 2021

OPNIEUW IN LOCKDOWN

de opkomst van de nieuwe variant van het Coronavirus (Omicron) dwingt ons om de tent tussen 19 december 2021 en (in ieder geval) 14 januari 2022 weer te sluiten. Een heel vervelende beslissing, maar wel nodig.

Cadeautje voor de leden.

omdat er geen andere activiteiten rondom deze tijd mogelijk zijn heeft Carin, namens het bestuur bij alle leden inmiddels een klein Cadeautje gebracht. Krijgen we een koude winter dan hoeven de vogels rondom thuis daaronder niet te lijden…..

Dekentjes voor vluchtelingen

De dames van de beide breigroepen hebben van overtollig en door anderen beschikbaar gesteld materiaal een twintigtal dekens gemaakt die binnenkort naar het Griekse eiland Lesbos worden verstuurd.

Op Lesbos zitten in kampen een groot aantal vluchtelingen die bijvoorbeeld vanuit Afghanistan proberen in Europa een veiliger woonplek te vinden dan in hun oude vaderland. Daar is het oude, gewelddadige regime weer aan de macht gekomen en is men vaak zijn leven niet zeker. Naast de warmte verspreiden de dekentjes ook weer wat kleur in het leven van deze vluchtelingen.

Bier in  de Hobbywerkplaats?

De klus waarover in november al werd gesproken is inmiddels los. Voor een kleine bierbrouwer uit Arnhem (de Snor) gaan we
deze winter een groot aantal displays maken waarop in winkels over het hele land de verschillende biersoorten van de Snor worden geëtaleerd. De eerste displays zijn inmiddels al opgeleverd. Het hout  voor deze klus wordt door leden bij elkaar gezocht bij de bouwbedrijven in de omgeving en in de hwp geschikt gemaakt voor gebruik. groot voordeel van deze gezamenlijke klus is dat ook leden die anders niet zo vaak in de werkplaats komen, nu met een deelklus voor het project wel aan de slag kunnen en het levert de club een leuke onkostenvergoeding op…..

CORONAPERIKELEN

Met de laatste maatregelen rondom de corona is ook de Creatheek weer getroffen. Na vijf uur ‘s-middags mogen er geen binnenactiviteiten meer plaats vinden. Hierdoor worden de dinsdagavond- brei en beeldhouwgroep geraakt.

Voor de breigroep geldt dat deze (voorzover mogelijk) kunnen inpassen in de woensdagmiddaggroep, met inachtneming van bepaalde regels, de beeldhouwgroep kan voorlopig op de maandagmiddag terecht in de werkplaats. Uiteraard wel voorzover men die middag niet iets anders op zijn agenda heeft.

November 2021

DEELNAME aan PROEF de KUNST

de beeldhouwgroep van de CREATHEEK heeft in het weekend van 23 en 24 november meegedaan aan Proef de Kunst in Terherne.  In een klaslokaal van de school daar stonden de meest recente werken van de Sint Nykster beeldhouwers uitgestald en werden door een kleine duizend mensen (dat was tenminste de telling van de

organisatie) bekeken. Ook veel dorpsgenoten vonden (na een oproep op de Facebookpagina van “de Sintnykster ) hun weg naar Terherne. Tijdens de tentoonstelling werd ook reclame gemaakt voor de andere takken van de CREATHEEK en de Hobbywerkplaats.

Op drie andere locaties in Terherne was ook werk te vinden van leden van de CREATHEEK van Sint Nyk. In dit geval schilderijen.
Ed Braakman exposeerde in een boerenschuur zijn maritieme schilderijen, Gerrit Langerak in de bovenzaal  van “de kroeg” (en zondags buiten) zijn landschappen en in het havengebouw had Age Bakker zijn werken uitgestald. Ook bij hen was veel belangstelling.

Aan de kunstmanifestatie was ook een fotowedstrijd verbonden waarvoor Jan Buitenga een foto had ingestuurd. Uit de vele inzendingen werd zijn foto van een praam in de avondzon werd (als een van de tien winnaars) uitgekozen om te worden afgedrukt en tentoongesteld langs de weg in Terherne. De foto blijft met de andere negen nog een aantal weken staan en verhuist dan naar Sint Nyk.

Schilderswedstrijd Lemmer

Carin Bouma en Jan Buitenga waren uitgenodigd voor de schilderswedstrijd in het kader van het 100jarig bestaan van het Ir Woudagemaal in Lemmer. Op vrijdag 22 oktober 2021 zaten ze, met veertien andere genodigden in of bij het “stoomgemaal” te schilderen. Een jury bekeek de in korte tijd gemaakte werkstukken, waarvan sommige nog niet helemaal klaar waren en kwam met een eindoordeel. Volgens hen was het 

door Jan Buitenga op een plaatje oud zink geschilderde “gezicht op het gemaal” het meest origineel  en verdiende de eerste prijs. Carin haar schilderij van onderdelen van de stoommachine viel net buiten de prijzen maar kreeg wel een lovende beoordeling.

We zijn inmiddels al weer een poosje op streek en zowel in de Hobbywerkplaats als in de CREATHEEK wordt weer volop geklust. Er ligt voor de Hobbywerkplaats deze winter een mooie klus klaar waaraan als hetmeezit door iedereen kan worden meegewerkt….

Door omstandigheden is de schildersgroep van de maandagmiddag nogal uitgedund (hopelijk tijdelijk) en kan de breigroep van de woensdagmiddag ook wel wat uitbreiding gebruiken. 

Op de bekende tijden zijn de Hwp en de Creatheek weer open, er gelden wel restricties voor aantallen gebruikers tegelijkertijd.
Het REPAIRCAFE is vanaf oktober ook weer open, iedere eerste WOENSDAG van de maand kun je met een niet te ingewikkelde reparatie weer in de Hobbywerkplaats terecht.

NIEUWE PAGINA OP WEBSITE:

GALERIE (22 maart 2020)
(Klik hierboven om naar de galerie te gaan, deze opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gaan we elkaar in deze vreemde periode van gedwongen sluiting op de hoogte houden van hetgeen we toch nog doen aan creatieve dingen. Iedereen kan hier zijn of haar werk plaatsen in een kleine galery.

CREATHEEK en HwP gesloten (20-3-2020), inmiddels weer beperkt geopend………

In verband met het heersende virus Corona heeft het bestuur moeten besluiten de HWP en CREATHEEK tot nader order te sluiten. Alle reeds geplande zaken (de Jaarvergadering, de workshop met Jan Huitema) zijn geschrapt. We zullen bekijken in hoeverre ze op een later tijdstip kunnen worden ingehaald. Mensen mogen niet dicht bij elkaar komen en dat is in onze ruimtes niet te vermijden. We houden de leden op de hoogte, denk aan elkaar en BLIJF GEZOND!!

Twee schilderende leden exposeren (13.2.20:)

het zijn drukke tijden voor enkele van onze leden. Naast de tentoonstellingen van schilderijen in Doniahiem door Carin, Anneke en Siepkjen hebben nu Jan Huitema en Gerrit Langerak  nu ook hun schilderijen in en bij Sint Nicolaasga uitgestald.

Jan Huitema heeft zijn abstracte schilderijen opgehangen in de toonzalen van Jaring de Wolff op het Industrieterrein. Samen met de meubels van de Wolff vormen ze een mooie combinatie. De moeite waard om eens te kijken,

Gerrit Langerak exposeert vanaf 23 februari met drie collega-schilders in Hotel de Oorsprong op Huisterheide. Gerrit schildert prachtige landschappen met heel fijne wolkenpartijen. Ook zeker de moeite waard…..

het Repaircafe is open! (5-2-2020) 

We zijn los. Op woensdag 5 februari, de eerste woensdag van de maand februari klokslag twee uur stond de eerste “klant” op de stoep van het Repaircafe, in de kantine van de HobbyWerkPlaats. Theo Rijpkema bood een elektrische waterkoker voor reparatie aan en twee pupillen van Maeykehiem leverden een oude bolderwagen af die in de shop zal worden gerenoveerd. De openingsstunt van de Repairshop was dat er een eerder gerepareerde bolderwagen klaarstond, die direct kon worden meegenomen.

Voor de medewerkers en de belangstellende bestuursleden van de HobbyWerkPlaats en het KBO Sint Nyk werd door de pupillen van Maeykehiem taart meegenomen.
Vanuit de HobbyWerkPlaats hebben zich inmiddels een aantal vrijwilligers gemeld die op de openingstijden van de Repairshop aanwezig willen zijn om klanten te ontvangen en helpen bij een reparatie, terwijl ook op de achtergrond mensen voor specifieke klussen zich hebben gemeld.
De kop is er af, het Repaircafe Sint Nyk is geopend. Vanaf nu, iedere eerste woensdag van de maand, van twee tot vier…..   Meer informatie

Repaircafé  in HobbyWerkPlaats

We gaan het proberen, de HobbyWerkPlaats en CREATHEEK en de katholieke bond voor ouderen (KBO) Sint Nyk gaan een samenwerking aan in een Repaircafe. Iedere eerste woensdag van een maand, m.i.v 6 februari van 14 tot 16 uur…. voor kleine reparaties…..

we zoeken binnen onze club nog handige jongens en meisjes die mee doen!!!!

2020 knallend van start

Nog voordat de HobbyWerkPlaats en de CREATHEEK in 2020 van start gaan de eerste activiteit, niet voor leden maar van leden.
Het komende halfjaar exposeren Anneke Bokma, Carin Bouma en Siepkjen Oudega met hun schilderijen in de gangen van DoniahiemZij hebben alledrie les van Athur Kessels uit Heerenveen.
Onderwerpen zijn herkenbare dingen uit de naaste omgeving, stillevens, dieren en een enkel portret.

Opvallend zijn de heldere kleuren en de lichtdonker contrasten. Bij de houten kistjes met appels is het vormcontrast opvallend: rechthoekige, ruwe kistjes tegenover ronde, gladde en glanzende appels.

Zo ontstaan rustige en verstilde plaatjes om
lang naar de kijken.

Naast het schilderen doen zij alledrie aan beeldhouwen op de Creatheek te Sint Nicolaasga.


Laatste activiteiten 2019

Op de laatste dag dat de HobbyWerkPlaats de deuren open had stonden twee activiteiten op het programma, namelijk de winterschoonmaak en een etentje bij de Chinees dat door sommigen heel oneerbiedig als kerstdiner werd aangeduid. Voor het eerste evenement hoefde men zich niet op te geven, voor het tweede wel…

met man/vrouw en macht werd de  werkplaats gezogen, geveegd, geboend, gezeemd en geordend, zodat we in januari weer fris van start kunnen. De stofzakken zitten weer vol.

Het tweede evenement was dus het jaarlijkse bezoek aan de Chinees. Vorig jaar overgeslagen, maar nu weer prima in orde. Met maar liefst 25 man (mens) werd Oriental Palace genoten van een chinees buffet met de nodige bijgerechten….


na afloop ging iedereen welvoldaan en voorzien van de beste wensen huiswaarts. Komende twee weken is de HobbyWerkPlaats dicht, begin januari gaan we weer open…..

Workshop Glasfusie (december 2019)

voor de leden van de HobbyWerkPlaats en de CREATHEEK werd in december nog een workshop georganiseerd. Carin had contact gezocht met het glasatelier van Splinter en de Vosch in Langweer en daar in de personen van Steef en Marga een paar enthousiaste mensen gevonden die, hoewel ze met workshops nog weinig ervaring hadden, voor ons aan de slag gingen.

Marga maakte in glas enkele voorbeelden, voor amateurs ook te maken en daarmee werd de inschrijving geopend. Maar liefst 24 deelnemers meldden zich voor hetzij de vrijdagmiddag, hetzij de zaterdag. De workshop werd gegeven in het pand van Splinter en de Vosch, de oude basisschool in Langweer. Na een kop koffie en een inleidend praatje konden we in het atelier aan de slag met glas. De techniek van het glassnijder werd uitgelegd, enkele proefstukken op blank glas gesneden en toen werd het “echt”. Gekozen werd uit twee modellen, een kerstster of een kerstkrans. In meerdere kleuren lagen stroken glas klaar om in vooraf bepaalde vormen te worden gesneden. Voor sommigen had het snijden van glas en het dan precies volgens het lijntje knippen/breken nog wel wat problemen in zich maar gezamenlijk kwamen de vereiste aantallen en vormen toch gereed. Volgens de voorbeelden werden de scherven in en op elkaar gepast en met kleine stukjes glas versierd tot ieder zijn eigen identiteit aan zijn werkstuk had gegeven. Voor de zekerheid werden ook de initialen van de maker op het glas geplaatst om verwarring na het fusieproces te voorkomen. Steef zette daarop de werkstukken voorzichtig in een van zijn grote ovens die daarna werden opgestookt. Voor de deelnemers was het daarna afwachten hoe en wanneer de stukken uit de oven zouden komen. Steef en Marga hadden er alle vertrouwen in….

De deelnemers aan de workshop konden toen nog even door de oude school zwerven en de tentoongestelde werken (de school is tevens een galerie met prachtige kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars) bewonderen. Na nog een kop koffie en enthousiaste verhalen van Steef was het vertrekken en vervolgens afwachten.

Dinsdagmiddag bracht Steef de stukken (werk-stukken) naar de CREATHEEK, en, alles was gelukt. Conchita had, ongeduldig maar wel afgesproken haar krans al op zondag gehaald, maar de overige 23 glazen kunstwerken vormden een mooi gezicht op de tafels in de CREATHEEK. Niet lang overigens, want iedereen was benieuwd naar de resultaten en haalde in de loop van dinsdag en woensdag hun kunstwerk op.
Naast  de enkele fotootjes op deze bladzijde is er ook weer een filmpje gemaakt. Dat kun je  via deze LINK bekijken: filmpje glasfusie

Quilten workshop (november 2019)

Op zaterdag 9 november hebben een aantal leden (helaas geen heren) van de Creatheek deelgenomen aan een workshop quilten.
Vijftien dames hadden zich bij Carin opgegeven en kwamen voorzien van garen, draad en soms een naaimachine naar de Hobbywerkplaats waar een naaiatelier was nagebouwd.
Na een korte introductie en onder  leiding van drie ervaren quiltsters gingen de dames hetzij KUNSTquilten hetzij CRAZYquilten. Alle ruimtes in de HobbyWerkPlaats en Creatheek waren bevolkt door hard- en  handwerkende dames die van stofjes, draadjes, strikjes en lintjes de mooiste creaties maakten. Halverwege de workshop was er een lunch met de wereldberoemde Brabantse worstenbroodjes van Sjef.  Enkele indrukken van de dag hier op de foto, meer op een filmpje dat je kunt bereiken via de volgende link: (even aanklikken)   Filmpje Quilten

In december staat er nog een workshop op het programma. We gaan dan aan glaskunst doen bij Splinter en de Vosch in Langweer. Hierover binnenkort meer bericht. Hopelijk doen hier ook de heren van de HobbyWerkPlaats mee…..

Eigen filmpjes en “oud nieuws”

een ruwe versie van een filmpje beeldhouwen op de dinsdagavond staat hier….. Klik op onderstaande link.

filmpje beeldhouwen

Nieuws  nieuws uit 2015 en 2016

Nieuws tot 2019 nieuws tot zomer 2019

Voor nog meer oud nieuws zie de pagina OUDNIEUWS