Andere Activiteiten

  • uitstapje
    uitstapje

    In de HWP is een tandemasser aanhangwagen aanwezig die door de leden kosteloos kan worden gebruikt.

  • jaarlijks wordt in het voorjaar een uitstapje georganiseerd voor de leden. de laatste jaren bestond dit reisje uit een dag zeilen met een praam, met daarbij een etentje, soms wordt een Barbeque georganiseerd…
  • tegen het eind van het jaar, rond de kerstdagen wordt het jaar besloten met een gezamenlijk etentje bij de locale chinees
  • in maart of april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats
  • twee keer per jaar wordt er een grote schoonmaak georganiseerd