Bestuur en div.

Het bestuur van de HwP bestaat uit zeven personen, gekozen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en bestaat nu (2017) uit

  • Jan Buitenga, voorzitter
  • Annet de Groot, secretaris
  • Hans Kiel, penningmeester
  • Sjef de Leijer, algemeen
  • Dick Langius, technische zaken
  • Carin Bouma, taakveld Creatheek
  • Harry de Boer, taakveld HWP.

De contributie van de HWP en Creatheek bedraagt voor 2017 € 36,-.

Bankrelatie is de RABO bank, nummer NL30RABO0370654072.