Bestuur en div.

Het bestuur van de HwP bestaat uit zes personen, gekozen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en bestaat nu (2024) uit

  • Jan Buitenga, voorzitter
  • Annet de Groot, secretaris
  • Wico Koolstra, penningmeester
  • Sjef de Leijer, algemeen
  • Dick Langius, taakveld HWP
  • Carin Bouma, taakveld CreatheeK

De contributie van de HWP en Creatheek bedraagt voor 2024 € 40,00

Bankrelatie is de RABO bank, nummer NL30RABO0370654072.