LEDEN

Wie kunnen lid worden van de Hobbywerkplaats en CREATHEEK?

In de statuten voor de HWP staat vermeld dat leden kunnen worden

  • zij die geen deel (meer) uitmaken van de werkzame samenleving (65+’ers etc)
  • andere bijzondere leden.

In de CREATHEEK is daarentegen ruimte voor alle leeftijdscategorieen. Waar mannen de grote meerderheid vormen van de HWP leden hoeft dit voor de CREATHEEK natuurlijk niet te gelden. Het enige criterium is dat je

  • een beetje creatief bent of dat wil worden en dat gezellig, samen met anderen wilt doen